Bitva národů (2005)
narod.png

Kdy: 23. 4. 2005
Kde: lesy u Potštejna
Pořádá: Faramira, Leviathan
Počet hráčů: min. 50
Vlastní stránky: http://www.bitvanarodu.mysteria.cz/
Účast: volná na přihlášku
Kontakt: zc.murtnec|arimaraf#zc.murtnec|arimaraf


Legenda

Opět, jako každým rokem, se v hlavním městě Kardanu měla sejít Rada Dvanácti, složená ze zástupců všech ras. Elfí delegace však nedorazila…Objevila se týden nato, za jedné obzvláště bouřlivé noci, kdy i ti nejodvážnější psi ustrašeně vyli ve svých boudách a lidé se marně snažili usnout při rachotu hromů a blesků.
Dodnes není jasné, kdo tehdy v noci vprostřed lijáku zabušil na bránu a dal tak hlídce na srozuměnou, ze se kdosi naléhavě dožaduje vstupu do města. Když klející hlídka otevřela, naskytl se jí omračující pohled na elfí poselstvo, (či spíše na to, co z něho zbylo), které již očividně nikam nespěchalo, neboť bylo v krvavých cárech rozházené kolem….Nebyl zde žádný důkaz o tom, kdo mohl spáchat tak hrozný zločin.. Žádný člověk, ani zvíře nemohlo udělat tolik nepořádku z jedné elfí delegace..

Nedorazili však ani zástupci Skřetů a veškeré pokusy o navázání kontaktů selhaly… Našlo se sice pár odvážlivců, kteří se vydali směrem ke skřetí věži, aby zjistili příčinu veškerého nepokoje, ovšem, co se s nimi stalo nikdo netuší, neboť je od té chvíle nikdo nespatřil a asi již také nespatří…alespoň ne naživu a vcelku. Mezi lidmi začaly kolovat různé zvěsti..nikdo nemohl věřit nikomu, byly zlé časy… Každý, kdo měl alespoň trochu odvahy postavit se proti králi, se prohlašoval samovládcem a bral právo do svých, (často krvavých), rukou…
Stále častěji však pronikaly do podvědomí lidí zvěsti, které obracely jejich zlobu proti Lesu, který byl a je po staletí domovem elfího národa.
Starý, prastarý Les o jehož původu existují jen dohady a o kterém koluje mnoho hezkých i nehezkých pověstí..A který si své velké L opravdu zaslouží.

Většinu z těch nehezkých rozšířili z bledé závisti sami lidé a další rasy, kterým není pod hrozbou smrti dovoleno do lesa vstoupit…Elfové jsou vůči jeho kouzlu imunní, vědí, jak seslat protikouzlo, aby jim Les neublížil, ale na ostatní rasy působí vskutku ničivě. Kdo jiný se do něho odvážil vstoupit bez ochrany kouzla, nikdy již nevyšel… Co Les jednou uchvátil, to ještě nikdy živé nevrátil…
Jedině elfové vědí, co z toho je pravda, jaky je původ Lesa a jeho poslání. Tato moudrost je předávána po staletí z generace na generaci.
A elfové žijí velmi, velmi dlouho…
Les je místem, kde se setkavájí dvě podstaty světa, mocné síly neustále soupeřící o nadvládu nad světem – Dobro a Zlo. Pokud bude Dobro poraženo, Zlo unikne z Lesa ven a svět, takový, jak jej známe dnes, bude zničen.
Elfove, jako posledni z prastarých národů, již po staletí střeží jeho hranice před narušiteli a udržují křehkou rovnováhu mezi dobrem a zlem, jež v temném lese svádí svůj nekonečný souboj, který trvá od počátku až do skonání věků.

Poslední dobou se zdá, že Zlo vítězí, sice nepatrně, ale přesto se jeho ničivá chapadla natahují stále dál a dál za hranice lesa a zasahují do dosud poklidného chodu okolního světa.

Elfove vědí, co to znamená…
Kdosi se za pomoci černé, nejtemnější magie odvážil proniknout do nitra Lesa a ukradl posvátný Elfský Artefakt, který slouží k ovládnutí Temných Sil….Tím, že si neoprávněně přivlastnil Artefakt, probudil v nitru Lesa Věci, které po staletí dřímaly v lesním šeru….
Věci, jež jsou staré jako lidstvo samo, zrozene v pekelných ohních, představující nejvyšší ZLO a všechny jeho myslitelné podoby, jejichž jméno a původ by raději měly zůstat skryty…
Jejich probouzení pokračuje, pokud nebude narušitel, nebo narušitelé zastaveni, hrozí, ze Síly Dobra budou poraženy a Zlo ovládne tento svět… Již teď pronikají na svět zplozenci samotného Pekla a rozsévají zkázu, neštěstí a utrpení…
Elfové vysílají na všechny strany rychlé posly se zprávou, ve které prosí o pomoc v boji proti temným silám.. Na hranicích lesa dochází k často krvavým střetům s Démony…
Přijďte i vy pozměnit dějiny a vyznačit cesty, kterými se bude na na konci dne ubírat Osud Vás a celého světa…

Nejčastěji pokládaná otázka zní: KDO, nebo CO, je příčinou toho, že ZLo se probouzí a začíná pomalu, ale jistě vítězit?
Na severu země padá hlavní podezření na orky a skřety…mají k Lesu, co by kamenem dohodil a „ZLÝ“ je jejich druhé jméno***.(Viz níže..)
Ovšem ani ziskuchtiví trpaslíci se při hloubení svých štol nezastaví před ničím a pro zlato jsou schopní se prokopat až třeba do Pekla a přitom poddolovat takové prastaré lesy třeba tři, nestarajíce se o to, že jim můžou spadnout na hlavu i s celým pekelným pokladem…
Barbaři a lidé jsou rasy obecně nestálé a pokud z toho kouká nějaký - byť značně krátkodobý - zisk, mají důvod, aby ochotně pomohli se svou vlastní autodestrukcí…
Zbývají "slušní" Elfové, kteří si přeci nebudou pod sebou řezat svou vlastní větev, na které bydlí, ale co takoví půlelfové, žijící mezi nimi???
U těch člověk nikdy neví, ze které kapsy jim vykoukne krásně zdobený elfský nůž a podnikne krátkou, pro Vás většinou smrtelnou, cestu Vaším tělem…


O hře

Kostýmy:
No, doporučuje se opatřit si vhodný kostým úměrně tomu, koho, případně co, chcete představovat. Maníci v riflích a podobných novosvětských vymoženostech budou potupně a nemilosrdně vypráskáni ze hry. Zbroje představují výhodou - míň to bolí a ještě dostanete plusové body k životům. Ne mnoho, ale přeci.
A o co vlastně celou dobu půjde??
Cílem hry je udržet ve své věži co nejdéle Posvátný artefakt, lépe řečeno - dopravit ho a udržet do konce hry v Elfské věži, aby Zlo mohlo být zastaveno. Podle toho, kde bude Artefakt na konci hry bude určena vítězná strana. Pak proběhne závěrečná bitva a pak, pokud se sejde dostatečný počet zájemců bude "Aréna".
A abyste se nenudili, budete během této hlavní mise plnit ještě další, neméně náročné questíky:-)

Pravidla Zde


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628317718249"}}

Plná fotogalerie

http://www.potkani.net/galerie/bitva-narodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License