Bezkrálí V: Možná přijde i Císař!
bezk.png

Kdy: 16. - 20. 2. 2005
Kde: Penzion Lucký vrch, poblíž Borové u Poličky
Pořádá: Darion a spol.
Počet hráčů: 50 - 60
Vlastní stránky: http://darion.biz/Bezkrali/bezkraliV.htm
Účast: na pozvánku
Kontakt: zc.manzes|ilarkzeb#zc.manzes|ilarkzeb


Legenda

Na hradě císařova příbuzného se koná císařský sněm, na němž se bude debatovat o nejrůznějších ožehavých politických tématech. Každý z vás musí mít nějaký důvod, proč se tam vyskytuje – většinou jste buď místní nebo součást delegace. Po dobu sněmu nesmí nikdo dovnitř ani ven (výjimky kvůli hráčům, kteří budou muset nečekaně odjet či přijet později, budeme řešit individuálně).

Císař nehodlá připustit dlouhé průtahy, takže nechal připravit návrhy zákonů a je jen na sněmu (na vás), zda učiní změny – pokud ne, zákony vstoupí v platnost tak, jak jsou navrženy. Císař taktéž nehodlá řešit žádné pozdější reklamace (např. slaboduché výmluvy typu: „Náš velvyslanec náhle onemocněl a nemohl jednat,“ „Drželi nás pod zámkem, takže jsme nemohli říct své,“ nebo „Opil jsem se pod obraz, o co že tam šlo?“). Každá země dostala pozvánku pro velvyslance a tři členy doprovodu. Existují výjimky, o kterých se nebude diskutovat. Sněm si může dohodnout naprosto cokoli a postupovat jakýmkoli způsobem. Stanovení pravidel jednání je jedním z bodů programu.

Jediná nedotknutelná osoba je Císařský cenzor (nebo jeho pomocník, ještě je v jednání), který všechny opravy císařského návrhu zapíše. Jeho mysl byla speciálně upravena, aby zachoval naprostou nestrannost a nepodléhal žádným svým sympatiím, touhám či náchylnostem. Pokud nezůstane naživu, budou všichni účastníci sněmu popraveni. Pokud se zjistí, že byl vystaven vlivu kouzel, platí původní císařův návrh zákonů. Pokud Cenzor nepotvrdí autentičnost svého zápisu, bude platit původní císařův návrh zákonů. Souhlas s těmito podmínkami musí podepsat všichni účastníci – nebo se vrátit domů s nepořízenou.
(Jinak řečeno – pro případ, že se obáváte, že by někdo chtěl dosáhnout svého právě likvidací sněmu, chraňte Cenzora s nasazením vlastního života.)
Sami si stanovíte, jestli bude jednání sněmu veřejné (umožníte či neumožníte přístup doprovodu).
Pro zábavu doprovodu (pokud jim velvyslanci nedají jinou práci) jsou připraveny nejrůznější kratochvíle.


Stručný nástin programu

Stručný nástin programu – abyste věděli, na co se připravit


Příručka přežití císařského sněmu

Zde se budou postupně objevovat různé, možná trochu neuspořádané informace o tom, jak to na sněmu bude vypadat.

Tajná příručka pro teroristy a jiné živly:
Pokud chcete způsobit nějaký bugr, připravte si únikovou cestu. Počítejte s tím, že ostrov je obklopen mořem plným žraloků a jiné havěti, asi stovkou válečných lodí, vzdušný prostor sleduje III. císařská letecká kavalerie (startují z pegasových lodí)… a to je jen to, co je vidět na první pohled!

Politické výhody a imunity:
Zamyslete se nad způsobem předávání zpráv mimo ostrov. Sněm bude trvat stejnou dobu, jako další Bezkrálí, a vzpomeňte si, že během každého období jste mohli sklidit úrodu. Jinak řečeno, diplomat, který dokáže předat zprávy o svých výsledcích a nově odhalených tajemstvích mimo ostrov, dost možná dokáže mnohem více než ten, který jen perfektně vyjedná zákony a pak chcípne na mrtvého cenzora…

Asi to ale nepůjde nějakým jednoduchým poštovním holubem – císař má schopné sokolníky, prý i nějaké ty letky cvičených či očarovaných jestřábů…

Nikdo nebude při příchodu prohledávat vaše zavazadla. Přivezte si, co chcete. Vaše země za vámi stojí, finančně i jinak, a postará se o váš úspěch. (Konzultujte vybavení s orgy.) Stačí se při příjezdu prokázat pozvánkou a jmenovacím glejtem vyslance (které od nás v dohledné době obdržíte) a nebude vám položena jediná otázka.
V rámci ostrova budete mít naprostou volnost. Klidně se i koupejte v moři. Přímo u břehu se žraloci nevyskytují (tak často).

Domácí pán:
Pán hradu bude mít mimo sněmovní místnost legislativní, soudní i exekutivní moc. Jinak řečeno - stanoví pravidla soužití a kdo je poruší, bude potrestán. Nejspíš jen vězením - ale to je pro politika, který má jednat, také dost problém, že?
Samozřejmě je na něm, jestli si tu moc dokáže uhájit, ale bude pro to mít zajímavé prostředky.

Cenzor:
Protože smrt cenzora znamená automatické schválení císařova návrhu zákonů, prospěje jen císaři. Sněm je tudíž jeho velký ústupek zemím! Nemá smyslu zabíjet cenzora proto, aby si země nějak pomohla – lepší je (alespoň pro začátek) usednout k jednacímu stolu a zjistit, zda se nedomluvíte.


Galerie

{"module":"wiki\/image\/FlickrGalleryModule","params":{"photosetId":"72157628317698931\/"}}

Původní fotogalerie

http://hadi-vez-pravek.mysteria.cz/00zim_bezkr05.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License